Asukastalo Ankkuri

Asukastalo Ankkuri on Helsingin Kaakkoisen suurpiirin alueella sijaitseva asukastalo ja toimintakeskus. Asukastalo edistää helsinkiläisten ja pääasiassa Herttoniemenrannan alueen asukkaiden hyvinvointia, yhteistoimintaa ja viihtymistä sen sijainen vuoksi. Asukastalo tarjoaa toiminta- ja harrastusmahdollisuuksia eri-ikäisille helsinkiläisille sekä mahdollisuuden tavata muita ihmisiä virikkeellisessä ympäristössä.


Toiminta järjestetään alueen etupäässä asukkaiden tarpeita vastaavaksi vapaa-ajan toiminnaksi. Toimintaa kehitetään yhteistyössä monien eri järjestöjen ja toimijoiden kanssa, joille Ankkuri vuokraa tilojaan kohtuulliseen hintaan. Ankkurin järjestämä oma toiminta pidetään kaikille avoimena matalan kynnyksen toimintona, johon jokaisen alueen asukkaan on helppo ja
mielekästä tulla.


Herttoniemenrannan Asukastaloyhdistys Ankkuri ry on vuokrannut Paasivaarankatu 6 toimitilat Helsingin kaupungilta, yhdistys on toiminut samoissa tiloissa vuodesta 1998. Asukastaloyhdistys Ankkuri ry:n hallitus vastaa koko rakennuksen ylläpidosta sekä
asukastalon toiminnasta ja taloudesta. Hallitukseen kuuluu 4-6 jäsentä + 2 varajäsentä.

Herttoniemenrannan Asukastaloyhdistys Ankkuri ry:n jäsenenä voi olla alueella asuva tai toimiva yksityishenkilö. Jäsenet pääsevät vaikuttamaan asukastalon toimintaan sekä heille on tarjottu etuuksia toiminnassa ja vuokrahinnoissa.


Asukastalo Ankkuri on Paasivaaran margariinitehtaan entinen kanttiinirakennus, ruokalan lisäksi rakennuksessa oli lääkärin ja terveydenhoitajan vastaanottotilat. Margariinitehtaan lopetettua tilojen päähallitsija oli vuosia nuorisotoimi, keväästä 2020 tilojen hallinnoiti siirtyi Herttoniemenrannan Asukastaloyhdistys Ankkuri ry:lle.