Asukastalo Ankkuri

Asukastalo Ankkuri on Helsingin Kaakkoisen suurpiirin alueella sijaitseva asukastalo ja toimintakeskus. Asukastalo edistää helsinkiläisten ja pääasiassa Herttoniemenrannan alueen asukkaiden hyvinvointia, yhteistoimintaa ja viihtymistä sen sijainen vuoksi. Asukastalo tarjoaa toiminta- ja harrastusmahdollisuuksia eri-ikäisille helsinkiläisille sekä mahdollisuuden tavata muita ihmisiä virikkeellisessä ympäristössä.


Toiminta järjestetään alueen etupäässä asukkaiden tarpeita vastaavaksi vapaa-ajan toiminnaksi. Toimintaa kehitetään yhteistyössä monien eri järjestöjen ja toimijoiden kanssa, joille Ankkuri vuokraa tilojaan kohtuulliseen hintaan. Ankkurin järjestämä oma toiminta pidetään kaikille avoimena matalan kynnyksen toimintona, johon jokaisen alueen asukkaan on helppo ja
mielekästä tulla.


Herttoniemenrannan Asukastaloyhdistys Ankkuri ry on vuokrannut Paasivaarankatu 6 toimitilat Helsingin kaupungilta, yhdistys on toiminut samoissa tiloissa vuodesta 1998. Asukastaloyhdistys Ankkuri ry:n hallitus vastaa koko rakennuksen ylläpidosta sekä
asukastalon toiminnasta ja taloudesta. Hallitukseen kuuluu 4-6 jäsentä + 2 varajäsentä.

Herttoniemenrannan Asukastaloyhdistys Ankkuri ry:n jäsenenä voi olla alueella asuva tai toimiva yksityishenkilö. Jäsenet pääsevät vaikuttamaan asukastalon toimintaan sekä heille on tarjottu etuuksia toiminnassa ja vuokrahinnoissa.


Asukastalo Ankkuri on Paasivaaran margariinitehtaan entinen kanttiinirakennus, ruokalan lisäksi rakennuksessa oli lääkärin ja terveydenhoitajan vastaanottotilat. Margariinitehtaan lopetettua tilojen päähallitsija oli vuosia nuorisotoimi, keväästä 2020 tilojen hallinnoiti siirtyi Herttoniemenrannan Asukastaloyhdistys Ankkuri ry:lle.ANKKURI COMMUNITY CENTER

Community Center (Asukastalo) Ankkuri is a residential building and activities center located in the southeastern district of Helsinki. Asukastalo promotes the well-being, cooperation and prosperity of the people of Helsinki and mainly the residents of the Herttoniemenranta area due to its location. Asukastalo Ankkuri offers activities and hobbies for Helsinki residents of all ages, as well as the opportunity to meet other people in a stimulating environment.


The activities are organized primarily as leisure activities that meet the needs of the residents. The operations are developed in cooperation with many different organizations to whom Ankkuri rents its premises at a reasonable price. Activities at Ankkuri do not require a special skill set, and are open to all.


Herttoniemenrannan Asukastaloyhdistys Ankkuri ry (Community Center Association Ankkuri ry) has leased the premises of Paasivaarankatu 6 from the City of Helsinki and the association has operated in the same premises since 1998. The board of Community Center Association Ankkuri is responsible for the maintenance of the entire building as well as the operation and finances of the center. The Board consists of 4-6 members and 2 deputies.

A member of the Herttoniemenrannan Asukastaloyhdistys Ankkuri ry can be an individual living or working in the area. Members have the opportunity to influence the operation of the center and have been offered benefits in activities and rental prices.


Asukastalo Ankkuri was the former dining area of the Paasivaara margarine factory. This was also the place where you could find a doctor's and nurse's reception rooms. After the closure of the margarine factory, the main manager of the premises was in youth work for years. Starting from the spring of 2020, the management of premises was transferred Herttoniemenrannan Asukastaloyhdistys Ankkuri ry.